Amazones

Amazones komen uit Zuid-Amerika en Midden-Amerika. Er zijn 27 soorten amazones die één gezamenlijk kenmerk hebben: ze zijn allemaal groen.
De lengte van een amazone kan variëren van 30 tot 45 cm. De mannetjes zijn wat forser dan de vrouwtjes.

Amazones zijn goede praters. Ze worden veel in huis gehouden. Ze hebben een krachtige stem. In huis moeten ze veel gedouchd worden, want ze komen uit een vochtig klimaat.
Als ze broeds worden en ze geen partner hebben, kunnen ze erg agressief worden en vernielzuchtig. De enige oplossing hiervoor is om ze in een volière te doen, waar ze wel een partner hebben.

De 27 soorten zijn te onderscheiden aan de kleuren op beplaade plekken, bijv. voorhoofd, velugel, schouder etc.

Hieronder enkele soorten.

Blauwvoorhoofd Amazone
Amazona aestiva

Lengte

33 cm

Leefgebied

Noordoost Brazilië tot Paraguay en in een deel van Argentinië

Kenmerken

Eén van de meest gehouden Amazones. Het is een fraaie vogel om te zien en een goed te houden huiskamervogel. Zij kan erg tam worden en enkele woorden leren spreken.

Status

CITES lijst II, bedreigd

 

Cubaanse Amazone
Amazone leucocephala

Lengte

32 cm

Leefgebied

Cuba, de Bahamas en op eilanden voor de Cubaanse kust.

Kenmerken

Moet in een grote voliere gehouden worden. Alleen paartjes. Gedragen zich tegenover andere papegaaien agressief.
In het wild leven ze in groepen.

Status

CITES lijst I, beschermd

 

Dubbele Geelkop Amazone
Amazona oratrix

Lengte

38 cm

Leefgebied

Zuid-Amerika, Westkust van Mexico

Kenmerken

Behoort tot de vertrouwelijkste en leergierigste papegaaien. Uitstekende imitator.
Pas na 5 jaar op volle kleur.
Sommigen beschouwen deze soort als een ondersoort van de geelvoorhoofdamazone.

Status

CITES lijst II, bedreigd

 

Geelvoorhoofd Amazone
Amazona ochrocephala

Lengte

37 cm

Leefgebied

Guyana, noord Brazilië en ook uit Trinidat

Kenmerken

Na de blauwvoorhoofd amazone de meest gehouden papegaai als huisdier. Prettig huisdier dat ook makkelijk en goed leert spreken. Deze soort telt talrijke ondersoorten.

Status

CITES lijst II, bedreigd

 

Salvin's Amazone
Amazona autumnalis salvini

Lengte

35 cm

Leefgebied

Nicaragua, Costa Rica, West-Colombia, Noordwest Venezuela

Kenmerken

Minder voorkomende soort bij liefhebbers. Ondersoort van de Geelwang Amazone.
In het wild bevinden ze zich het liefst aan de rand van het regenwoud om vandaar uit voedsel te zoeken in fruitplantages en maisvelden.
Worden in Costa Rica vaak uit nesten gehaald en met de hand gevoerd.

Status

CITES lijst II, bedreigd